روش اکسپرس اینتری برای مهاجرت به کانادا

یکی از روش ها مهاجرت به کانادا روش اکسپر اینتری میباشد که سیستم ورود سریع یا Express Entry در راستای مهاجرت به کانادا معرفی شده است، البته این روش مهاجرتی محسوب نمیشود و در حقیقت نوعی سیستم جمع آوری، دسته بندی و انتخاب که براساس میزان امتیاز است. سیستم Express Entry در برنامه مهاجرت به کانادا تغییراتی را ایجاد کرده که در واقع این روش با امتیاز کسانی که متقاضی مهاجرت به کانادا هستند و براساس مهارت ها و توانایشان سنجیده میشود. البته این روش نیز با قرعه کشی است که در سال چند بار بین متقاضیان مهاجرت به کانادا با بیشترین امتیاز انجام می شود. برای ورود به سیستم انتخابی یک حداقل امتیاز در نظر گرفته شده است که در سال گذشته این امتیاز در هر دوره متفاوت بود و گاهی این حداقل امتیاز بالا وگاهی پایین آمد.
منبع این نوشته : منبع
مهاجرت ,کانادا ,امتیاز ,سیستم ,حداقل امتیاز ,express entry